Funderingsherstel Zuidervermaning Westzaan

Funderingsherstel Zuidervermaning Westzaan

In het prachtige Westzaanse polderlandschap staat een van de mooiste oude kerken van Noord-Holland: de Zuidervermaning, een Doopsgezinde schuurkerk. Sinds de eerste helft van de 18de eeuw liefdevol onderhouden en de laatste jaren als evenementenruimte in gebruik. Gek genoeg is het gebouw slachtoffer geworden van de té goede kwaliteit van zijn houten heipalen. De palen droegen de kerk zo goed, dat deze vrijwel niet verzakte. Maar het veenweidegebied zakt er wel, door eeuwen van drainage en grondwaterstandverlagingen. Hierdoor zijn de koppen van de palen droog komen te staan en gaan schimmelen.

Door Stadsherstel Amsterdam is in overleg met De Beaufort Bouwadvies een herstelplan opgesteld. Daarbij is de gehele kerk volledig intact gelaten en kon al het werk in de kruipruimte onder de kerkvloer plaatsvinden. Om de werkzaamheden te optimaliseren is gekozen voor de toepassing van staalvezelbeton.

Voor De Beaufort Bouwadvies is het belangrijk om bij constructieve (herstel)werkzaamheden de oude elementen van een bouwwerk zo veel mogelijk te ontzien. Tevens is het belangrijk om de uitvoering van de werkzaamheden zo effectief mogelijk te bepalen. Als een aannemer een eenvoudig plan voorgelegd krijgt, zal hij daar sneller een scherpe prijs op maken, zal de planning korter zijn en zal er minder sprake zijn van uitvoeringshinder. Allemaal niet direct constructieve zaken waar de constructeur wel degelijk goed aandacht aan moet geven. Dit project is een praktijkvoorbeeld hiervoor.

Aannemer Betonhoeve BV uit Amsterdam Noord heeft het werk in 2019 succesvol uitgevoerd en sindsdien is het weer volledig in gebruik als kerk en voor culturele evenementen. Zie ook http://zuidervermaning.nl/.

Opdrachtgever:Stadsherstel Amsterdam NV
Uitvoering:2018 – 2019
Restauratiearchitect:Fred Greve, Krommenie
Aannemer:Betonhoeve BV, Amsterdam