Lodge Hotel The Unbound, Amsterdam

Lodge Hotel The Unbound, Amsterdam

Af en toe wordt De Beaufort Bouwadvies verleid buiten de vaste paden te treden en aan een nieuwbouwproject bij te dragen. Zo was er het plan om in de Osdorper Binnenpolder aan de groene westrand van Amsterdam (naast de Tuinen van West) een hotel van ‘tiny lodges’ te bouwen. Prachtige moderne architectuur met traditionele houten draagconstructies. De verleiding was te groot en zo ontwierpen we de constructies van funderingen, steigers, receptie, restaurant en café.

Opdrachtgever:Freelodge BV
Uitvoering:2019- zomer 2020
Architecten:Dorens Architects, Studio Appelo en Felixx Landschape Architects