Opslaghallen – vloeren en daken

Vloeren en daken van opslaghallen

Investeerders in opslagloodsen en bedrijfshallen zijn tegenwoordig erg geïnteresseerd in het toepassen van zonnepanelen op de meestal grote dakoppervlakken. Deze daken zijn daar veeltijds niet oorspronkelijk op berekend. De Beaufort Bouwadvies onderzoekt voor u de mogelijkheden en vindt een technisch en financieel aantrekkelijke oplossing.

Betonnen bedrijfsvloeren kunnen in de loop van de tijd gaan scheuren. Voor investeerders is het belangrijk te weten of het herstel van deze scheurvorming in de nabije toekomst voor grote herstelkosten zorgt. De Beaufort Bouwadvies doet hierover een technisch onderbouwde uitspraak over.

 

Floors and roofs of warehouses

Investors in warehouses and industrial halls are often interested in applying solar panels on the usually large roof surfaces. These roofs are most of the time not designed for this. De Beaufort Bouwadvies is able to investigate the possibilities for you and often finds a viable solution.

Concrete commercial floors can crack over time. It is important for investors to know whether the repair of these cracks will result in major recovery costs in the near future. De Beaufort Bouwadvies can make a technically substantiated assessment.