Restauratie Huize de Paauw, Wassenaar

Restauratie Huize de Paauw, Wassenaar

Het raadhuis van de gemeente Wassenaar bevindt zich sinds 1925 op het landgoed De Paauw, in 1747 gebouwd in opdracht van prins Frederik van Oranje-Nassau. De gevels en daken ondergaan een groot-onderhouds-beurt waarbij tijdens de uitvoering een aantal constructieve gebreken werden aangetroffen. De Beaufort Bouwadvies heeft daarbij hersteladviezen gegeven. Zaken als corrosie van schietankers, (bijna) bezwijken van dakbalken en herstel van de glasoverkapping zijn behandeld.

Maatgevend uitgangspunt hierbij was gebruik van traditionele herstelmethoden en toepassing van gebouw-eigen materialen.

 

Opdrachtgever:Gemeente Wassenaar
Uitvoering:2018 – 2020
Restauratiearchitect:Wevers & Van Luipen Architecten en Bouwhistorici