Stuw bij Junne

De Overijsselse Vecht is een belangrijke regenwaterrivier die van Duitsland door Overijssel naar het Zwarte Meer stroomt. Door de grote variatie in waterafvoer is de rivier al in 1908 gekanaliseerd en voorzien van stuwen. De Stuw bij Junne is inmiddels meer dan honderd jaar oud en het Waterschap Vechtstromen vroeg aan De Beaufort Bouwadvies een beoordeling uit te voeren van de staat van constructie en fundering. Daartoe is een monitoringprogramma opgezet en zal in de komende jaren een nader onderzoek uitgevoerd worden.

Opdrachtgever:Waterschap Vechtstromen
In samenwerking met:Fugro Geoservices B.V.
Uitvoering:2021 – heden