Technical Due Diligence Advisory

Overheden en grote ontwikkelaars gebruiken nog eens de methode van de Publiek-Private-Samenwerking bij het aanbesteden van grote projecten. Consortia van deelnemende bouwers en ontwikkelaars worden door banken gevraagd een Technical Due Diligence te leveren om de benodigde investeringskredieten te kunnen verkrijgen.
De Beaufort Bouwadvies levert in opdracht van diverse bouwadviesbureaus de nodige technical advisory reports naar het technische en financiële risico van de constructieplannen. Zowel de regelgeving, de technische en praktische haalbaarheid van het plan wordt onderzocht, als de risico’s voor kosten van onderhoud op termijn.
Rapportage kan zowel in het Nederlands als in het Engels gemaakt worden.

Governments and major developers sometimes use the Public-Private Partnership method when awarding large projects. Consortia of participating builders and developers often are required by banks to provide a Technical Due Diligence Report in order to obtain the necessary loans for the investment.
De Beaufort Bouwadvies supplies the necessary Technical Advisory Reports, assessing the technical and financial risks of the construction plans, on behalf of various building consultancies. The regulations, the technical and practical feasibility of the plan are examined, as well as the risks to the maintenance costs over time.

Reports can be written in both Dutch and English.