Technisch advies bij juridische procedures

De Beaufort Bouwadvies kan bij conflicten over (bouw)-projecten schriftelijke expertiserapportages maken voor de klant, adviezen geven aan advocaten, of als deskundig adviseur optreden in juridische procedures.
Met relevante kennis van Bouwbesluit, Eurocodes, NEN-normen, EC certificaten en dergelijken kan De Beaufort Bouwadvies u bij schade of dreigende schade aan bestaande bouwwerken (bijvoorbeeld bij slecht doordachte verbouwingen) adviseren in hoeverre men zich aan de regels heeft gehouden.