Verbouwing

Bent u van plan het volgende uit te voeren?

  • Een dakopbouw
  • Een nieuwe kelder
  • Een aanbouw in het achtererf
  • Het geheel of gedeeltelijk verwijderen van dragende binnenmuren en gevels
  • Een combinatie van bovenstaande

Dan is het verstandig om De Beaufort Bouwadvies in een vroeg stadium mee te laten kijken met het architectonische plan.
Dat levert:

  • verderop in het proces een beter kloppend ontwerp op en
  • vooraf een goed inzicht in de te verwachten uitvoeringskosten

De Beaufort Bouwadvies maakt een constructieontwerp dat op een logische en onopvallende manier geïntegreerd wordt in het architectonische plan. Een goede wisselwerking tussen architect en constructeur is daarom erg belangrijk. De Beaufort Bouwadvies beschikt over een betrouwbaar netwerk van architecten met wie De Beaufort al langer goed samenwerkt.

Zie bijvoorbeeld het project Restauratie en Renovatie Hard Rock Amsterdam American Hotel.